Lovudvalget - Høring vedrørende forordning om gennemførelsesbestemmelser vedrørende godkendelse af genetisk modificerede fødevarer og foder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 og beføjelser til forordning (EF) nr. 641/2004 og (EF) nr. 1981/2006 - sagsnr. 10-0359

Print Print
24-03-2010