Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser på adoptionsområdet som følge af ikrafttrædelse af anordning om ikrafttrædelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven samt af Haagerkonventionen om internationale adoptioner - sagsnr. 10-0348

Print Print
07-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0348 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.