Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser på adoptionsområdet som følge af ikrafttrædelse af anordning om ikrafttrædelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven samt af Haagerkonventionen om internationale adoptioner - sagsnr. 10-0348

Print Print
07-04-2010