Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 10-0339

Print Print
04-03-2010