Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol - "fodlænkeordningen") - sagsnr. 10-0333

Print Print
17-03-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0333 Strafferetsudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.