Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol - "fodlænkeordningen") - sagsnr. 10-0333

Print Print
17-03-2010