Lovudvalget - Høring vedrørende forlængelse af den eksisterende godkendelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10.0324

Print Print
26-02-2010