Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til miljøkriterier ved offentlige indkøb på 10 produktområder - sagsnr. 10-0311

Print Print
24-03-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0311 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.