Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (ophævelse af revisionsbestemmelse) - sagsnr. 10-0295

Print Print
03-03-2010