Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje - sagsnr. 10-0269

Print Print
10-03-2010