Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne - ophævelse af kapitel 13 om fjerkrækontrol - sagsnr. 10-0262

Print Print
16-02-2010