Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser om buejagt, jagttegn, erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter og udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (implementering af servicedirektivet) - sagsnr. 10-0261

Print Print
26-02-2010