Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (uvildige undersøgelser i finansielle virksomheder, Finanstilsynets redegørelse i tilfælde af en finansiel virsomheds sammenbrud, risikoklassificering af finansielle ydelser samt ændringer af SDO-lovgivningen mv.) - sagsnr. 10-0232

Print Print
22-02-2010