Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Ændringer i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser end CO2) - sagsnr. 10-0209

Print Print
26-02-2010