Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt - sagsnr. 10-0181

Print Print
26-02-2010