Lovudvalget - Høring over Kommissionsens forslag til ændring af bilagene i direktiv 95/2/EC om godkendelse af fem nye tilsætningsstoffer og udvidet anvendelse af en række allerede godkendte tilsætningsstoffer - sagsnr. 10-0174

Print Print
29-01-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0174 Lovudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.