Lovudvalget - Høring over Kommissionsens forslag til ændring af bilagene i direktiv 95/2/EC om godkendelse af fem nye tilsætningsstoffer og udvidet anvendelse af en række allerede godkendte tilsætningsstoffer - sagsnr. 10-0174

Print Print
29-01-2010