Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst mv.) - sagsnr. 10-0171

Print Print
03-03-2010