Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union) - sagsnr. 10-0170

Print Print
02-03-2010