Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv. - sagsnr. 10-0153

Print Print
16-02-2010