Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensionater og katteinternater - sagsnr. 10-0152

Print Print
16-02-2010