Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 732 af 25. juni 2007 om tilskud til jordbrugere på visse småøer - sagsnr. 10-0120

Print Print
26-01-2010