Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af tv-overvågningsloven og lov om personoplysninger (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligforeninger mv., idrætsanlæg og kommuner) - sagsnr. 10-0118

Print Print
03-03-2010