Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale mv. - sagsnr. 10-0116

Print Print
27-01-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0116 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.