Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale mv. - sagsnr. 10-0116

Print Print
27-01-2010