Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indholdet af indsatsprogrammer i vandplanerne og udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner - sagsnr. 10-0107

Print Print
01-02-2010