Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af partnerskabsloven, lov om børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og fælles forældremyndighed mv.) - sagsnr. 10-0098

Print Print
27-01-2010