Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnet Reform) - sagsnr. 10-0093

Print Print
03-02-2010