Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og fodermidler fremstillet af genetisk modificeret raps oliefrø MS8 x RF3 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-0072

Print Print
15-01-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0072 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.