Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og fodermidler fremstillet af genetisk modificeret raps oliefrø MS8 x RF3 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-0072

Print Print
15-01-2010