Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser, fødevaretilsætningsstoffer, fodermidler og fodertilsætningsstoffer fremstillet af genetisk modificeret raps oliefrø GT73 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-0071

Print Print
15-01-2010