Lovudvalget - Høring vedrørende bidrag til brug for revision for lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler - sagsnr. 10-0069

Print Print
12-02-2010