Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (ungdomskriminalitet) - sagsnr. 10-0068

Print Print
12-02-2010