Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (skærpet indsats mod "vanvidskørsel" og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af føreretsfrakendelse mv.) - sagsnr. 10-0067

Print Print
10-02-2010