Lovudvalget - Høring over udkast til nye bekendtgørelser om nettoafregning og pristillæg i forbindelse med Skatteministeriets høring af lovforslag om ændring af elafgiften - sagsnr. 10-0040

Print Print
27-01-2010