Lovudvalget - Høring over udkast til afgørelser op detailmarkedet for minimumssættet af faste kredsløb (gl. marked 7) og engrosmarkedet for terminerende segmenter (marked 6) - sagsnr. 10-0018

Print Print
01-02-2010