Lovudvalget - Høring over udkast til to bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere til henholdsvis ekstensivt landbrug og pleje af permanente græsarealer - sagsnr. 09-1782

Print Print
08-01-2010