Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger, udkast til bekendtgørelse om slagtekyllinger og rugeægsproduktion og udkast til bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger - sagsnr. 09-1781

Print Print
08-01-2010