Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradarg ved udlejning af fritidsboliger) - sagsnr. 09-1760

Print Print
12-01-2010