Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) - sagsnr. 09-1742

Print Print
18-01-2010