Lovudvalget - Høring over ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, ændring af bekendtgørelse om støtte til dyrkning af energiafgrøder og ophævelse af bekendtgørelse om støtte til proteinafgrøder - sagsnr. 09-1736

Print Print
04-01-2010