Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love - sagsnr. 09-1731

Print Print
12-01-2010