Lovudvalget - Høring over ændringsforslag til lovforslag L 39 - forslag til lov om ændring af lov om Landbrugsejendomme (regler om fortrinsstilling) sagsnr. 09-1725

Print Print
19-01-2010