Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme - sagsnr. 09-1724

Print Print
20-01-2010