Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om fremme af vedvarende energi samt ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder mv. - sagsnr. 09-1722

Print Print
08-01-2010