Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte berrigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond af Den Europæiske Socialfond samt udkast til ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. - sagsnr. 09-1720

Print Print
04-01-2010