Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) - sagsnr.: 2005-1112-0002 - sagsnr. 09-1682

Print Print
12-01-2010