Lovudvalget - høring over udkast til vejledning til bekendtgørelse nr. 714 af 26. juni 2008 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgørelsen) - sagsnr. 09-1615

Print Print
05-01-2010