Lovudvalget - Høring over udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (market 7) - sagsnr. 09-1589

Print Print
07-01-2010