Uddannelsesudvalget - Høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige - sagsnr. 08-0018

Print Print
10-05-2010